Weidehof en het ACK zijn betrokken bij Proeftuin Krimpenerwaard. Binnen dit project wordt door diverse partijen gezocht naar een vorm van landbouw in de Krimpenerwaard die aangepast is aan de natuurlijke omstandigheden en deze benut voor een goede productie.
Het doel van adaptieve landbouw is de productie van gezond voedsel met passende verdiensten en behoud van natuur- en landschapskwaliteit.